Facebook

Rekordy

Zdajemy sobie sprawę, że w tabelach rekordów może być wiele pomyłek. W zdecydowanej większości związane jest to z błędnie wprowadzonymi danymi do Swimrankings lub informacjami historycznymi. Prosimy mieć na uwadze, że mamy do sprawdzenia i potwierdzenia 1440 różnych wyników dla samych tylko startów indywidualnych, dodatkowo prawie 500 wyników dla sztafet.

Tabele indywidualne będą aktualizowane nie rzadziej niż raz na 2 miesiące, ale nie częściej niż raz na tydzień. Wyniki które będą brane pod uwagę muszą być opublikowane w portalu Swimrankings (w przypadku kategorii wiekowych 10-13 lat), a dla kategorii wiekowych 14-18 lat i seniorów na oficjalnej stronie Komisji Pływania