Facebook

Dla sędziów

Sędziowie chętni do sędziowania na zawodach proszeni są o kontakt z p. Piotrem Kapcewiczem - przewodniczącym Kolegium Sędziów.

Ekwiwalenty sędziowskie wypłacane są przelewem w terminie 7 dni roboczych od zakończenia zawodów.
W przypadku nie wypełnienia prawidłowo delegacji sędziowskiej ekwiwalent wypłacany jest dopiero po usunięciu błędów przez sędziego.
Nie przyjmuje się dokumentów pokreślonych, nieczytelnych, niepełnych i z błędami.
Nie przyjmuje się próśb o dopisanie danych do dokumentów delegacji sędziowskich podawanych telefonicznie, SMS czy mailowo. Obowiązkiem sędziego jest dopilnować wypełenienia ekwiwalentu poprawnie. Tylko w takiej sytuacji sędzia otrzyma wypłatę ekwiwalentu sędziowskiego.

Ogólnopolskie Drużynowe Zawody Dzieci 10, 11 lat oraz Międzywojewódzkie Drużynowe Mitrzostwa Młodzików 12 lat
11-12 czerwca 2019
Łódź
16 osób
Ekwiwalent: 100 zł/dzień, 200 zł/zawody